Ledsager

Lokal beskrivelse

Om ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta i arrangementer uten å måtte betale dobbel billettpris.

Hvem kan søke?
Den som har en eller annen funksjonshemming som medfører at de er avhengig av å ha med seg ledsager når de skal delta på noe, kan søke om å få ledsagerbevis. Funksjonshemmingen må ha en varighet, minst 3-5 år og alder fra 8 år.

Selve ledsagerbeviset er et kort med navn og bilde på, og forteller at vedkommende er avhengig av å ha med seg ledsager.Beviset er gyldig for hele landet på de stedene som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede løser selv ordinær billett, men får ta med seg ledsager gratis (eller til halv pris) der ledsagerbevis aksepteres.

NB! Alle må legge ved bilde av den som søker om ledsagerbevis i søknaden som sendes inn.

Illustrasjon: Ledsagerbevis

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

KORONAVIRUS

Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.
Åpningstid: mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Normal åpningstid: 09.00 - 15.00 

 

Skjema / Dokumenter

Søknadsskjema ledsagerbevis

Utskrift