Bofellesskap, støttekontakt og avlastning

Lokal beskrivelse

Tiltaks- og boligenheten gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og eller funksjonshemminger i aldersgruppen 0 til 100 år.

Det er ca 200 støttekontakter og familieavlastere og ca 300 ansatte i enheten, som har avdelinger spredt rundt i hele Haugesund kommune.  Enheten har sine kontorer ved Uni-K AS sine lokaler på Kvalamarka. Alle vedtak om tjenester skal fattes av kommunens vedtakskontor. Bolig og tiltak rapporterer til kommunaldirektør Sissel Hynne.

ORGANISASJONSKART

Tiltak og bolig org kart

Bofellesskap

Antall boenheter i bokollektiv og omsorgsboliger kommunen har til disposisjon

Boliger for mennesker med utviklingshemming
Floravegen – 13 stk
Myrullvegen – 3 stk
Mårstien – 5 stk
Stallvegen – 8 stk
Styrmannsvegen – 8 stk
Øivind Skaldaspillersveg – 6 stk
Kvalamarka 35 -1 stk
Salhusvegen – 3 stk

Bokollektiv for mennesker med utviklingshemming 
Stemhaugmarka – 8 stk

Boliger for mennesker med rusutfordringer
Sørhauggata/Frelsesarmeen – 15 stk

Omsorgsbolig psykiatri
Skåregata – 9 stk
Stallvegen – 32 stk

Omsorgsboliger som tildeles via Vedtakskontoret
Diktervegen/Bjørgene – 28 stk
Stallvegen/Udland – 34 stk
Fjellvegen – 4 stk
Skåregata/Helsehuset – 22 stk

Kontakt oss

Enhetsleder Kathrine Straum
Kvalamarka 16
5514 Haugesund

Telefon: 52 74 45 30
E-post

Ansvarlig enhet

Enhetsleder Kathrine Straum
Kvalamarka 16
5514 Haugesund

Telefon: 52 74 45 30
E-post

«Med brukeren i førersetet»

For å kunne få hjelp fra Tiltaks- og boligenheten må man søke Vedtakskontoret for helse og omsorgstjenester, som også ved behov kan hjelpe til med å fylle ut søknaden. I enheten ytes det tjenester etter vedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. Vedtaket gir grunnlag for de tjenester som Tiltaks- og boligenheten gir. Vedtakskontoret skal fatte vedtak basert på en vurdering av hver enkelt person og de behov denne har. Det ytes tjenester og hjelp etter behovet, og ikke etter hvilken diagnose brukeren har. Tiltaks- og boligenheten gir i dag tjenester til personer med utviklingshemming, funksjonshemminger og psykiske lidelser.

Tiltaks- og boligenheten har ansvar for alle bofelleskap med heldøgns bemanning i Haugesund kommune. Enheten består av 12 bofellesskap som til sammen har ca. 100 beboere. Kathrine Straum er virksomhetsleder for enheten, og rapporterer til kommunaldirektør Sissel Hynne.

Kontaktinformasjon med telefonnummer:

Administrasjon - Kvalamarka 16  52 74 45 30
virksomhetsleder Kathrine Straum 52 74 45 33 / 911 45 275
fag og kvalitetsrådgiver Eli Myklebust   52 74 45 31

 

Avdelinger og avdelingsledere:

Boliger for funksjonshemmede   Mari-Ann Børsheim 52 74 41 47
Floravegen Morten Kristiansen    52 74 33 42
Kvalamarka Line Natvig 52 74 42 80
Myrullvegen Line Nativg 52 74 40 42
Mårstien Anne Beth Hagen  52 74 46 90/ 46 92
Stallvegen Grethe Styve Apeland 52 74 43 76
Stemhaugmarka Mari-Ann Børsheim 52 74 44 57
Styrmannsvegen Eva Jemli 52 74 46 80
Valhallgata/Salhusvegen Einar Austrheim 52 74 44 80/45 29
Øivind Skaldaspillersveg Margareth Johnsen 52 74 41 53

 

 

Utskrift