Egenbetaling

Lokal beskrivelse

Egenbetalingen innenfor pleie og omsorg er regulert etter vedtak i bystyret i Haugesund kommune.  Gjeldende priser og egenandeler finner du i fanen "Prislister" like over.

I følge Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester skal det ikke betales vederlag for hjemmesykepleie, og praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg. Tjenester det kan kreves vederlag for er hjemmehjelpstjeneste som rengjøring, klesvask, matlaging og annet praktisk arbeid.

Fastsettelse av egenbetaling blir beregnet ut fra husstandens netto inntekt fra siste ligning.

Med "husstandens nettoinntekt" menes den samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år.  Vanligvis vil man bruke siste skatteligning når betalingsgrunnlaget fastsettes

Kontakt oss

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr., postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

Fornavn / mellomnavn*Fornavn og mellomnanv
Telefon/Mobil*Telefon/Mobil
Etternavn*Etternavn
E-post *E-post
Hva gjelder din henvendelse?
SEND

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift