Hjemmetjeneste

Lokal beskrivelse

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Haugesund kommune kan søke om hjelp fra hjemmetjenesten. Tjenesten kan ytes til dem som har et særlig hjelpebehov pga. sykdom eller funksjonshemming.

Hjemmetjenester  omfatter:

  • Personlig bistand 
  • Praktisk bistand
  • Trygghetsalarm

Søknad om hjemmetjenester er behovsprøvd og vurderes individuelt. Søknad om hjelp kan komme fra brukeren selv, familie, lege, og sykehus. Søknad sendes Vedtakskontoret og søknadsskjema finner du i fanen "Skjema / dokumenter".

Dersom du ønsker å ta kontakt med enheten for Hjemmetjenesten på telefon 52 74 49 00.

Personlig bistand

Hjemmesykepleie (personlig hjelp) er en tjenete som ytes av hjemmetjenesten som har ca. 250 ansatte fordelt på ca. 150 årsverk i enheten, og er en av de største enhetene i kommunen. Bilparken består av omtrent 60 biler, som er stadig ute på tjenesteoppdrag.

Kontakt oss

Sentralbord tlf. 52 74 49 00

Åpningstider: mandag til fredag kl. 08.00-15.30.  Telefon mellom kl. 17.00 - 19.00: 52 74 49 00

Besøksadresse:
Karmsundgata 51, 5531 Haugesund (Gamle Meieriet)

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Faks: 52 74 41 41

Virksomhetsleder helse og hjemmetjenester
Tone B. Steinsvåg
Tlf. 52 74 41 11

Enhetsleder hjemmetjenesten
Tlf. 52 74 49 02

Avdelingsleder sone sør
Tlf. 52 74 49 03

Fagansvarlig sone sør: 
tlf. 52 74 49 14 / 15

Avdelingsleder sone øst
Tlf: 52 74 49 04

Fagansvarlig sone øst:
tlf. 52 74 49 12 / 13

Avdelingsleder sone nord
Tlf. 52 74 49 05

Fagansvarlig sone nord:
tlf. 52 74 49 10 / 11

Avdelingsleder natt/dagavdelingene
Tlf. 52 74 49 01

 

In english

Everyone residing or temporarily staying in Haugesund municipality may apply for help from the Home Care Services. The service may be provided to people with special needs due to illness or disabilities.

Home based services include:

  • Home healthcare nursing
  • Practical assistance (home aid)
  • Safety alarm

Home care services are needs-based, and applications are evaluated on an individual basis. The application may be submitted by the user, family members, a doctor or the hospital. The application should be addressed to “Vedtakskontoret”, and you’ll find the application form under the tab “Skjema / dokumenter” (Forms / documents). The Home Based Services can be reached at telephone number 52 74 41 77.

Contact us

  • Switchboard: Telephone no. 52 74 49 00
  • Opening hours: Monday through Friday 08-00 – 15.30.

Street address:

Karmsundgata 51, 5531 Haugesund (Gamle Meieriet)

Postal address:

Postboks 2160, 5504 Haugesund
Fax: 52 74 41 41

Head of Unit

Tone B. Steinsvåg 

Application coordinating health services-pdf use  pdf Egensøknad Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester

Application form for health and care services in Haugesund municipality. To be sent to the coordinating office (Vedtakskontoret), which makes a decision on a case-by-case basis.

Utskrift