Tilrettelagt transport

Lokal beskrivelse

Tilrettelagt transport eller TT- ordningen som den også blir kalt, gjelder kun for funksjonshemmede som ikke kan forflytte seg uten store vanskeligheter. TT-ordningen skal ikke kompensere for et begrenset busstilbud eller lang avstand til bussholdeplass.

TT-ordningen for funksjonshemmede i Rogaland

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for transporttjeneste-ordningen for funksjonshemmede i Rogaland kalt TT-ordningen. Denne ordningen skal medvirke til at funksjonshemmede får mulighet for å delta i aktiviteter i nærmiljøet og gjelder fritidsreiser for funksjonshemmede. I ordningen inngår ikke reiser som dekkes på annen måte f.eks skolereiser, utdannings- og arbeidsreiser og syketransport.

Les mer om TT-ordningen på Rogaland fylkeskommunes nettsider >>>

Kontakt oss

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Telefon: 51 51 66 00
Telefaks: 51 51 66 20

Postboks 130, 4001 Stavanger

E-post:  

Besøksadresse:
Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 Stavanger

Kontonummer: 3201 05 50520

E-post:  

Utskrift