Sosialhjelp

Lokal beskrivelse

NAV Haugesund har sine lokaler i Øvregata 124 med inngang fra Djupaskarsvegen. Enhetsleder er Åge Hansen. NAV har telefonnummer 55 55 33 33.

Formålet til sosialtjenesten er å sikre økonomisk og sosial trygghet for den enkelte gjennom forebyggende virksomhet, veiledning og økonomisk stønad. Sosialtjenesten skal i samarbeid med søker og andre hjelpeinstanser, bidra til å utvikle tilbud som er tilpasset søkerens behov. Målgruppen er innbyggere i Haugesund kommune over 18 år som på grunn av sosiale og/eller økonomiske problemer har behov for ulike tjenester fra sosialtjenesten.

NAV er Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge. Gjennom NAV-kontoret samarbeider kommune og stat om tjenestetilbudet til innbyggerne.

Du finner svar på det aller meste på www.nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV.

Gå inn på nettsiden til nav.no. Her kan du  

 • få tips og veiledning om å søke jobb
 • finne ledige stillinger
 • registrere deg som arbeidssøker og sende meldekort
 • søke om stønader, med skriftlig veiledning mens du fyller ut. Her får du også kvittering på at NAV har mottatt saken din
 • endre kontonummer og personopplysninger, samt registrere inntekt
 • sjekke dine utbetalinger
 • beregne pensjon
 • finne riktige telefonnummer
 • skrive til oss på Ditt NAV. Her får du oversikt over dine henvendelser til NAV og svar fra NAV

Hvis du ikke finner svaret på nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV kan du ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Har du spørsmål om pensjon ringer du 55 55 33 34. Du kan og chatte direkte med fagpersoner på foreldrepenger, barnetrygd , kontantstøtte, økonomi eller om jobb i utlandet. 

Kontaktinformasjon: NAV Haugesund 

Inngangspartiet til NAV-Haugesund - Foto: Idar H. Pedersen

Les mer på NAV sine egne nettsider >>>

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende:

 • Programmet skal være på full tid.
 • Du får lønn og vanlig ferie. Du har rett på barnetillegg hvis du har barn og kan ha rett til bostøtte hvis du har egen bolig.

Kvalifiseringsprogrammet er en ny mulighet for deg som: 

 • ønsker å komme i arbeid eller aktivitet og ønsker å bruke evner og ressurser på noe nyttig og meningsfullt
 • har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon har vært i ulike hjelpetiltak tidligere, uten at dette har ført til arbeid eller avklaring har ideer om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du skal få det til kan tenke deg en forutsigbar økonomi med en fast lønn (kvalifiseringsstønad) tilsvarende 2G, pluss bostøtte og barnetillegg

Hva innholder programmet
Det er hva du kan og hva du ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram. Sammen med veileder vil du derfor kunne planlegge innholdet i programmet, som først og fremst skal inneholde

 • arbeidsrettede aktiviteteropplæringsaktivitetertett individuell oppfølging og veiledning

Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på andre livsområder enn arbeid, kan dette innarbeides. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, fritidsaktiviteter, søvnproblemer, kosthold og fysisk trening. Du får ansvar for å følge opp planen, i samarbeid med veileder fra NAV-kontoret.

Hva er kvalifiseringsstønad 
Som deltaker i kvalifiseringsprogram har du rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden er på 2G. For deltakere under 25 år er stønaden 2/3 av full stønad. Det gis et barnetillegg for 22 dager per måned. Du må betale skatt av stønaden. Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år, eventuelt mer dersom det er nødvendig.

Tror du kvalifiseringsprogrammet kan være noe for deg?

Ta kontakt med Ditt lokale NAV-kontor.

Økonomisk støtte

Her kan du søke om økonomisk stønad elektronisk hos NAV.

Søk om økonomisk stønad elektronisk >>>

Eller søk om øknonomisk stønad via skjema

Skjema for søknad om økonomisk stønad og dokumentasjonsliste >>>

 

Utskrift