Leirskole

Lokal beskrivelse

Leirskole er et undervisningstilbud for en kortere tid til elever i grunnskolen. Som regel er leirskolen lagt til et mijø som atskiller seg fra elevenes skolemiljø f.eks. bondegård, fjellet, sjøen.

Elevaktivitetene i forbindelse med leirskolen er som regel hovedsakelig utendørs. Det kan ikke kreves foreldrebetaling for opphold på leirskole, viser til opplæringslova:

§ 2-15. Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.

Røvær leirskole
Siden starten i 1986, har alle grunnskoleelevene i Haugesund vært på Leirskole på Røvær. I løpet av en sesong er rundt 500 elever fra Haugesund innom leirskolen. I tillegg får leirskolen besøk av elevene i 6-7 klasse fra Odda kommune. Her får de et ramsalt møte med kystkulturen, der hav møter himmel. Både i teori og praksis. Mye praksis.

Det aller meste av tiden oppholder elever og lærere seg under åpen himmel; omgitt av naturens former og farger, lyder og lukter. I sol og i regn, i storm som i havblikk. Her ligger også mulighetene for de sterkeste inntrykkene og det største utbyttet.

Faglig konsentrerer leirskolen seg om områder med særlig tilknytning til stedet og mulighetene på plassen: fiske med garn, teiner, snører og stenger, samt behandling av fangsten. Videre ser de nærmere på livet i fjæra og øver seg i praktisk båtbruk i robåt og kano, og under seil ombord i seilskøyta Duen. De streifer dessuten innom emner som lokalhistorie, tauverk og knuter, fugleliv, samarbeid og sosiale omgangsformer.

Leirskolesesongen varer fra begynnelsen av mars til slutten av oktober. Elevene bor i 6-8-manns rom på Sjøhuset, et renovert sildesalteri fra 1892. Her er det liggeplass til 32, slik at det i praksis er plass til én klasse om gangen.

Kontakt oss

Utskrift