Spesialundervisning

Lokal beskrivelse

Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring.

Målgruppen er først og fremst barn, unge og deres foresatte, og i en viss utstrekning voksne med rett til spesialundervisning. PPT skal hjelpe barn og ungdom i alderen 0 – 16 år og voksne som har særlige opplæringsbehov. Det blir lagt særlig vekt på å forebygge at vansker utvikler seg, blant annet ved å prioritere førskolebarn.

Foreldre- og eller elever kan også selv ta kontakt med PPT uten anbefaling fra lege, skole eller barnehage. Dette kan skje ved direkte henvendelse personlig, ved å bruke henvisninsskjemaet eller ved telefon. Barnehager/skoler har eget henvisningsskjema og dette sendes til PPT. All hjelp fra PPT er gratis.

PP-tjenestens sentrale arbeidsmåter er hjelp til det enkelte barn/elev, konsultasjon, utredning og kompetanseutvikling.

Dette omfatter:

  • Kartlegging av det enkelte barn/elevs vansker og muligheter.
  • Konsultasjon i forhold til barnehagen/skolen, veiledning til foresatte.
  • Sakkyndig utredning/tilråding i forhold til spesialpedagogisk hjelp/undervisning.
  • Behandling og viderehenvisning, samarbeid med andre.
  • Kompetanse og organisasjonsutvikling.

Kontakt oss

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Telefon 52 74 34 80
E-post

Besøksadresse:
Skåregata 101
5528 Haugesund

BUP
Telefon 52 73 28 00

Postadresse
Haugesund sjukehus
Helse Fonna BUP
Postboks 2170
5504 Haugesund

Besøksadresse
Vinjesgate 10
5522 Haugesund

Utskrift