Særskilt norskopplæring

 

Lokal beskrivelse

 

Breidablik læringssenter - Mottaksskolen

I Haugesund kommune har vi en egen mottaksskole for de elever som trenger særskilt norskopplæring. På mottaksskolen legges det vekt på at elevene skal lære seg så godt norsk at de lettere kan følge den vanlige undervisningen på hjemmeskolen. Elevene går på mottaksskolen i ett til halvannet år før de blir overført til hjemmeskolen.

Skolen har 5 grupper fordelt på forskjellig klassetrinn.

Utskrift