Uteområde

Lokal beskrivelse

Et av kravene til skolenes fysiske utemiljø i Opplæringslovens § 9a er at uteområdene skal være utformet slik at de gir mulighet for lek, aktivitet og hvile. Skolens uteområder skal gi rom for mange ulike aktiviteter og være et trygt og utfordrende sted for lek, læring og opplevelser. Ideelt sett bør derfor en allsidig skolegård by på variert terreng og variert vegetasjon, og den bør inneholde alt fra akebakker, klatretrær og balløkker til små gjemmesteder og lune kroker.

Formål
Bli kjent med utformingen av skolegården og vurdere aktivitetsmuligheter i skolegården. Foreslå tiltak for forbedring og delta i planleggingen av uteområdene. Lære om Opplæringslovens § 9a og kravene til det fysiske utemiljøet på skolen.

Gjennomføring
Tegn kart og lag oversikt over hvilke aktiviteter som foregår hvor i skolegården. Diskuter og foreslå tiltak som kan gi bedre uteområder. Beregne hvor stor andel av uteområdene som er grus og asfalt og hvor stor andel som er andre typer arealer.

Resultater
Beskrivelse og skisse av skolens uteområde og oversikt over aktiviteter som foregår i skolegården. Forslag til tiltak for å forbedre skolens uteområder.

Kontakt oss

Park- og friluftsseksjonen
Driftsbygget
Jovegen 90
5514 Haugesund

Postadresse:
Haugesund kommune
Teknisk driftsenhet
Postboks 2160
5504 Haugesund

Kontaktpersoner:
Torgeir Haugen 52 74 33 02 / 915 62 901
Alf Bjarne Jakobsen 52 74 33 03 / 913 42 462

Emneord: Uteområde

Utskrift