Havn

Lokal beskrivelse

Velkommen til Karmsund, et av landets største og mest trafikkerte havneområder. Karmsund har alltid hatt en vital rolle for stor deler av industrien i Sørvest-Norge, og er en region i sterk vekst.

Her har du tilgang til alle fasiliteter, det være seg om du vil etablere næring, leie arealer, ha en båt i opplag eller benytte et av våre havneavsnitt.

Karmsund havneområde er et naturlig alternativ for transportnæringen, samt at vi har sterkt fokus på vårt tilbud og service innen kjerneområdene offshore, fiskeri og internasjonal gods og fergetrafikk. Med Karmsund som base, er det åpent vann til Nordsjøen og gir det beste utgangspunktet for forsyningsfunksjoner for offshorevirksomhet.

Kontakt oss

Karmsund Havn IKS
Telefon hovedkontor 52 70 37 50
Besøksadresse: Killingøy

Havnevakt
Telefon 52 70 37 50


Utskrift