Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet og har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001. Ordningen omfatter alle skoler i Norge og alle elever fra 6-19 år. Kulturdepartementet fordeler spillemidler årlig til dette, og kommunene får tildelt penger i forhold til elevantall.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. Hvert år får alle elever oppleve to visninger arrangert av fylket. I tillegg er det i Haugesund bestemt at de i løpet av skoletiden skal få møte:

  • Billedgalleriet
  • Museet
  • Kulturskolen
  • Biblioteket
  • Kino
  • Teater
  • Tilbud fra bydelshus
  • Tilbud fra lokale aktører

Den kulturelle skolesekken i Haugesund administreres fra Avdeling skole i tett samarbeid med de ulike kulturinstitusjonene.

Program for den kulturelle skolesekken i 2018/2019 finner du her >>>

Utskrift