Næringsliv

Haugesundregionen har et så differensiert næringsliv at konjunkturbølgene ikke rammer oss så hardt som andre steder. Et konglomerat av ulike næringsvirksomheter gir regionen en egen dynamikk, og sørger for flere ben å stå på. Går det dårlig i en bransje, kan en annen blomstre.

Statoil, Aibel og Hydro Aluminium er tungvekterne i industrien, med en frodig underskog av små og store leverandørbedrifter. Vi har en maritim klynge, med flere store rederier, som ruver i internasjonal målestokk. Et innovasjonsmiljø som plasserer regionen i tetposisjon innen industriell nyskaping. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er tunge institusjoner som bygger opp under det maritime miljøet.

Entreprenørånd har også fått fram en mengde nye, spennende og verdiskapende bedrifter innen bransjer som fiskeoppdrett, elektronikk, gass og datateknologi - for å nevne noen. Handelsnæringen har også mye å by på, enten du er kunde, på jakt etter jobb, eller vil starte egen virksomhet. I Haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets høyeste.

Les mer om næringslivet: http://haugalandvekst.no/

 

Utskrift