Lekeplass

Lokal beskrivelse

 

I Haugesund kommune er det Park- og friluftsseksjonen som har ansvar for lekeplassene. Park- og friluftsseksjonen utfører grøntfaglige driftsoppgaver tilknyttet kommunale bygg og anlegg. I tillegg forestår de utbygging/rehabilitering av kommunale grøntanlegg. Seksjonen har også ansvar for å se til at nye lekeområder oppfyller krav til aktivitetsområder for barn og unge.

Park- og friluftsseksjonen legger til rette parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftslivanlegg med hensyn til trivsel og aktivitet for å bedre byens positive opplevelsesmiljø. Det tas vare på og tilrettelegges for trær og annen vegetasjon, og mulighet til opphold og fysisk aktivitet sikres, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse for alle byens innbyggere. 

Kontakt oss

 

Telefon: 52 74 30 00
E-post:
Besøksadresse:
Driftsbygget, Jovegen 90
5514 Haugesund

Postadresse:
Haugesund kommune
Teknisk driftsenhet
Postboks 2160
5504 Haugesund

Utskrift