Tilskudd til lag og foreninger

FRITIDSKORTET

Alle lag og foreninger må registrere seg på haugesund.friskus.com. Les om hvordan du registrerer deg på Friskus her >>>  

Les mer om fritidskortet her >>>

DRIFTSTILSKUDD

 

Les retningslinjene for å søke om driftstilskudd her før du søker.

pdf Retningslinjer for driftstilskudd

Søk her:

BARNE- OG UNGDOMSFUNKSJONÆR

 

Les retningslinjene for å søke om driftstilskudd her før du søker.

pdf Retningslinjer for barne- og ungdomsfunksjonær  

FOLKEHELSETILTAK

Les retningslinjene for å søke om driftstilskudd her før du søker.

pdf Retningslinjer folkehelsetiltak

TILSKUDD TIL DRIFT AV EGNE BYGG

Les retningslinjene for å søke om driftstilskudd her før du søker.

pdf Retningslinjer tilskudd til drift av egne bygg

EGNE ANLEGG

Les retningslinjene for å søke om driftstilskudd her før du søker.

pdf Retningslinjer egne anlegg

Når det gjelder egne anlegg sendes søknad per e-post til

STIPEND OG PRISER

I Haugesund kommune finnes over 400 lag og foreninger som kan tilby et variert og innholdsrikt tilbud av aktiviteter. Kultur, idrett og frivillighet, gjennom kommunens frivilligkoordinator, er kontaktpunktet for organisasjonene. Det finnes flere støtteordninger som har til hensikt å sikre et bredt og mangfoldig tilbud til byens innbyggere. I tillegg deler Haugesund kommune ut kulturpris, kulturstipend, idrettspris og idrettsstipend.

Haugesund kommunes kulturstipend

Kulturstipendet skal primært stimulere kunstnere og andre kulturarbeidere med tilknytning til Haugesund til videreutvikling innen sitt fagområde. Kulturstipendet er på kr 50.000 og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

Søknad sendes til

Søknadsfrist 15. november.

Haugesund kommunes kulturpris
Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund. Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner, enkeltpersoner m.v. anmodes om å legge frem grunngitt forslag på kandidater.

Forsalg sendes til

Frist for forslag 15. november.

KUNST- OG KULTURARRANGEMENTER

Tilskudd til kunst- og kulturarrangementer er opprettet for å sikre et bredt spekter av kunst- og kulturarrangementer i Haugesund. Midlene skal tjene som en motivasjon til å realisere prosjekter og en økonomisk sikkerhet for arrangørene. Det er en forutsetning av prosjektet/arrangementet har som hovedformål å formidle kunst og kultur, ikke som et virkemiddel for å selge andre varer eller tjenester.

Les kriterier for tildeling her:

pdf Retningslinjer enkeltarrangmenter

For spørsmål knyttet til søknaden

Kontakt:

Telefon: 52 74 33 70

Søknadsfrist 15. januar og 15. august.

IDRETTSSTIPEND OG IDRETTSPRIS

Haugesund kommunes idrettsstipend
Idrettsstipendet skal primært være en hjelp for idrettsutøvere og ledere til personlig videreutvikling og samtidig tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt innsats for idrettslivet i Haugesund. Idrettsstipendet er på kr. 50.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Haugesund kommunes idrettspris
Idrettsprisen skal være en honnør til den idrettsutøver som for året før har oppnådd de beste idrettslige resultater. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Søknad/forslag sendes til

Frist for søknad/forslag 15. november

Skjema / Dokumenter

pdf Retningslinjer enkeltarrangmenter

Søknadsskjema for tilskudd til kunst- og kulturarrangementer

Oversikt lag og foreninger

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

Registrer deg som bruker:

Dersom ditt lag eller forening ønsker å få tilgang til "Tilskuddsportalen" kontakter dere Servicesenteret på telefon 52 74 30 00.

Du kan også sende en e-post:  der du ber om å bli opprettet som bruker og om å få tilsendt brukernavn og passord. For å kunne opprette en bruker trenger vi "Fornavn og Etternavn" i tillegg til e-post.

Utskrift