Boligkontoret

Boligkontoret har ansvar for forvaltningen av kommunale boliger samt formidling av Husbankens ordninger.

Husbankens bostøtte  - Telefon: 52 74 30 70 (Les mer om bostøtte her >>>)

Startlån - Telefon: - 52 74 30 70 (Les mer om startlån her >>>)

Kommunale boliger - Telefon: 52 74 35 03 (Les mer om kommunal bolig her >>>)

Les mer om dette på nettsidene til Husbanken >>>   

Kontaktinformasjon
Boligkontoret
Servicesenteret
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Besøksadresse:
2. etg.
Kirkegata 95
5528 HAUGESUND

Utskrift