Besøkshjem

Lokal beskrivelse

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen og få et større nettverk.

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være besøkshjem.

Hvem kan bli besøkshjem?
Både enslige, par og barnefamilier kan være besøkshjem.

For å bli godkjent som besøkshjem må du:

 • ha en stabil livssituasjon og kunne binde deg for minst ett år
 • ha overskudd, tid og en ekstra sengeplass
 • være glad i barn og ha evnen til å bli glad i andres barn
 • ikke ha store helseutfordringer, livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer
 • ha daglige rutiner som er forutsigbare og trygge
 • legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder

Det er personlig egnethet som vektlegges ved godkjenning av besøkshjem. Det stilles ingen krav til utdanning.

Hvorfor trenger barn et besøkshjem?

 • for å få opplevelser
 • for å få flere mestringssituasjoner
 • for å få flere gode voksenmodeller eller
 • for å gi foreldrene avlastning

Vi tilbyr

 • en kontaktperson å forholde seg til
 • økonomisk godtgjøring pr. døgn

Kontakt oss

Åpningstid: 08.00 - 15.30 mandag - fredag  

Postadresse:
Barnevernet i Haugesund
Postboks 2160
5504 Haugesund

Besøksadresse:
Haraldsgata 94, 5528 Haugesund
Tlf.: 52 74 40 40
Vakttelefon: 959 20 084

Enhetsleder er Liv Kjersti Kvalevaag

 • fagansvarlig /nestleder: Tove Hågenvik
 • avdelingsleder mottak: Anita Bjørnevik
 • avdelingsleder hjelpetiltak: Marianne Hammer
 • avdelingsleder omsorg: Tove Huse
 • avdelingsleder familieveiledning: Nina Sandsengen

Utskrift