Redningstjeneste

Lokalt her i Haugesund kommune er det Brannvesenet som har ansvaret for redningstjenesten.  

Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad. Alle ressurser – statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og frivillige – som er egnet for akuttinnsats for å redde liv, registreres, organiseres, trenes og mobiliseres for innsats i den offentlig koordinerte redningstjeneste.

Uttrykket «redningstjeneste» i offisiell sammenheng i Norge omfatter akuttinnsats for å redde mennesker fra død eller skade. Berging av miljø, materiell eller produksjon ligger utenfor redningstjenestens ansvarsområde. Heller ikke forebyggende virksomhet hører inn under tjenestens plikter, men erfaringer som høstes systematiseres og formidles i forebyggende øyemed.

Justisministeren er ansvarlig statsråd for redningstjenesten, som til daglig styres fra Rednings- og beredskapsavdeling i Justisdepartementet.

Les mer på brannvesenets egen nettside >>> 

Utskrift