Svangerskapsomsorg

Lokal beskrivelse

Helsesykepleierne og jordmødrene i Haugesund kommune er lokalisert ved Bleikemyr helsestasjon i nord, Sentrum helsestasjon i sentrum og Rossabø helsestasjon i sør. Helsesykepleiertjenestens mål er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.Det lovpålagte innholdet i tjenesten er definert i Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Tjenesten delt inn i fire områder

Tjenesten gir råd og veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets utvikling og trivsel. Tilbudet er gratis og de ansatte har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten tilbyr kontortid på alle skolene i kommunen. Les mer under skolehelsetjeneste. Jordmortjenesten er lokalisert ved Bleikemyr og Sentrum helsestasjon. To helsesykepleiere med flerkulturell forståelse arbeider i kommunens flyktningeavdeling.

Jordmor

Om oss

Jordmor i Haugesund kommune gir tilbud til gravide /par om oppfølging i svangerskap samt fødselsforberedelse og hjemmebesøk etter fødsel. Jordmor gir konsultasjoner på Bleikemyr Helsesenter og Sentrum Helsestasjon.

Jordmor tilbyr full svangerskapsoppfølging eller i samarbeid med fastlege , samt oppfølging av kompliserte svangerskap i samarbeid med fødepoliklinikken. Vi henviser til ultralyd og rekvirerer blodprøver. Etterfødselsamtale ved behov og deltakelse i barselgrupper på helsestasjon.

Jordmødrene tilbyr hjemmebesøk etter fødsel, og vil gjerne komme hjem til deg innen tre dager etter hjemkomst fra sykehuset. Vi vet at den første tiden etter fødsel kan være krevende, og ønsker å bidra med trygghet og kompetanse ift din og barnets helse. Etter den første uken overtar helsesøster som tidligere.

Slik kontakter du oss: send oss SMS(som over) til 2097 med kodeord jordmor, skriv navnet ditt og din fødselsdato samt adresse + fødselsdato på barnet. Avslutt med hjemmebesøk.

VELKOMMEN TIL OSS!

Kontakt oss

Telefon: 52 74 42 28

Timebestilling: 
Send SMS til 2097 , start med jordmor, skriv deretter navn, personnummer, adresse, svangerskapsuke og eventuelt spesielt ønske vedrørende time.

Hjemmebesøk: 
Send  SMS til 2097 med kodeord jordmor, skriv navnet ditt og din fødselsdato samt adresse + fødselsdato på barnet. Avslutt med hjemmebesøk.

Postadresse:  Postboks 2160, 5504 Haugesund

Åpningstid: 
Mandag til fredag: 08.00 – 15.30

Bleikemyr helsestasjon
Besøksadresse: Myrullvegen 3, 5518 Haugesund 

Sentrum helsestasjon
Besøksadresse: Sentrum helsestasjon, Senter for barn og unge, Skåregata 101 inngang Kirkegata, 5528 Haugesund

Svangerskapskurs

I samarbeid med Familievernkontoret tilbyr vi svangerskapskurs ca en gang i måneden. Kurset varer tre timer på ettermiddagstid, og tema er den nye familien, nye roller, fødsel, amming og det nyfødte barnet. Se aktuelle datoer og hvordan du melder deg på, på facebooksiden vår.  

In English

APPOINTMENTS
Haugesund municipal midwifery service offers pregnant women/couples follow-up during pregnancy, as well as prenatal classes. Bleikemyr Helsesenter and Sentrum Helsestasjon offer midwife consultations. To book an appointment, send an SMS to 2097, start with the word jordmor, then type your name, national ID number, address, week of pregnancy and any particular wishes for the appointment.

WE CAN OFFER
The midwifery service offers two full-time equivalents, and is located at Sentrum health centre and Bleikemyr health centre. We offer complete pregnancy follow-up, or in cooperation with your regular GP, as well as follow-up during complicated pregnancies in cooperation with the maternity outpatient clinic. We refer you to ultrasound, and issue requisitions for blood tests. Postpartum talks as needed, and participation in maternity groups at public health centres.

The midwifes now also offer postnatal home visits, and we’d like to come and see you within three days after discharge from the hospital. We know that the postnatal period can be demanding, and wish to contribute to providing safety and competence to ensure your and your baby’s health. After the first week the public health nurse takes over, as before.

To contact us: Send us an SMS (as above) to 2097 with the code word jordmor, write your name, address, date of birth + your child’s date of birth. Finish with the word hjemmebesøk.

WELCOME TO US

Best regards, the midwifes in Haugesund,
Hildegunn, Ine, Inger Johanne and Hilde

Bleikemyr helsestasjon

Telephone: 52 74 42 40
Address: Myrullvegen 3, 5518 Haugesund
Monday through Friday: 08.00 – 15.30

Sentrum helsestasjon

Telephone: 52 74 41 10
Street address: Sentrum helsestasjon, Senter for barn og unge, Skåregata 101 entrance from Kirkegata, 5528 Haugesund
Postal address: Sentrum helsestasjon, Senter for barn og unge, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Opening hours
Monday through Friday: 08.00 – 15.30
Telephone hours, every day from 08.00 - 08.30 and from 14.00 - 15.00

Pregnancy class
About once per month, two of the midwives at Sentrum Helsestasjon and a psychologist from the family welfare centre offer pregnancy classes. The class lasts three hours during the afternoon, and topics are the new family, new roles, labour, breastfeeding and the newly born baby. To check current dates and see how you sign up, visit our Facebook page.

 

Utskrift