Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Du kan søke om gravetillatelse for arbeider på kommunale arealer her:

https://rosyweb.no/ 

Retningslinjer for graving arbeider i kommunale arealer.pdf

Gebyrer og priser >>>

Kartoversikt over graving i Haugesund kommune finner du her >>>

Håndbok N301 - Arbeid på veg (Statens Vegvesen) >>>

pdf Brukermanual RoSyWeb

Dette gjør du

Den 3. februar 2020 innføres ny søknadsportal for gravetillatelser og arbeidsvarslingsplaner. RoSyWeb gir deg som søker mulighet til å se tidligere- og nåværende søknader på ett sted. Graver du i kommunale arealer, må du søke om gravetillatelse. Det kreves gravetillatelse for hver gate eller sted. Graves det punktvis (enkelt gravinger) kreves det tillatelse for hvert punkt.

Arbeidsvarslingsplan skal alltid søkes når arbeidet er nærmere enn 3 meter på/under/ved/i veg. Ansvarshavende søker skal ha arbeidsvarslingskurs type 2. Arbeidsvarslingsplan gjelder og ved kjøring av masser fra privat veg videre til kommunal veg. Se Statens vegvesen sin håndbok N301 for arbeid på/ved veg.

Rutiner og regler er beskrevet i «Retningslinjer for graving/arbeider i kommunale arealer». Saksbehandlingstid er inntil 5 virkedager fra fullstendig søknad er mottatt. Gravetillatelse i Haugesund sentrum kan ha lenger saksbehandlingstid. Utvidet saksbehandlingstid vil bli varslet. For riks- og fylkesveg sendes søknad til Statens vegvesen.

Graving på kommunal grunn - illustrasjon

Utskrift