Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Søknadsinformasjon

Gravetillatelse for arbeider på kommunale arealer, inkludert veggrunn, gis kun til forhåndsgodkjente entreprenører. Arbeidsvarslingsplan skal alltid inngå som del av søknad om arbeid på veg, og ansvarshavende skal ha gyldig kursbevis for kurs type 2. Søknader skal også inneholde et situasjonskart som viser omfanget av arbeidet. Situasjonskart kan fås ved henvendelse til Servicesenteret tlf 52 74 30 00. For riks- og fylkesveg sendes søknad om gravetillatelse til Statens vegvesen.

Behandlingsgebyr for søknad om gravetillatelse i Haugesund kommune er pr. 2017 Kr 1870,-.

Søknad om gravetillatelse eller godkjenning for entreprenør sendes: 

Øvrige dokumenter: 

icon Søknad om gravetillatelse i kommunalt areal

icon Retningslinjer for graving (337.09 kB)

Arbeidsvarslingsplan Haugesund kommune (excell)

icon Arbeidsvarslingsplan

icon Trafikkskilt fra Statens vegvesen finner du her >>>

icon  Godkjente graveentrepenører

icon  Søknad om godkjenning

 

 

Utskrift