Adressetildeling

Lokal beskrivelse

Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse, skal eier eller den som fester/leier eiendommen informeres og få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med at igangsettingstillatelse for byggetiltaket blir gitt. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet.

Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnavn. Adressen skal om det er mulig knyttes til den vegen eller gata eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også gi andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig.

For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse:

  • når man skal endre adkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

KORONAVIRUS

Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.
Åpningstid: mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Normal åpningstid: 09.00 - 15.00 

 

{tabs\}

Utskrift