Eiendomsregister

Lokal beskrivelse

Kommunen har ansvaret for å vedlikeholde Matrikkelen, det nye offentlige registeret med opplysninger om alle eiendommer i Norge. Matrikkelen etterfølger GAB-registeret, som var det første offisielle norske eiendomsregisteret.Registeret ble opprettet i 1980. Plan- og bygningsavdelingen gjennomfører kart- og delingsforretninger og grunnlagsmålinger .

Følgende tjenester blir utført på eiendomsseksjonen:

  • Ajourhold Matrikkelen
  • Deling av eiendom og kartforretninger
  • Eierseksjonering
  • Egenerklæring av konsesjonsfrihet
  • Sammenføyning av eiedommer
  • Salg av eiendomsopplysninger via Info land
  • Tildeling av adresser

En del eiendommer av gammel opprinnelse ( før 1949 i tidl. Skåre kommune og noen få i Haugesund) er ikke oppmålt med målebrev. Eiendommene er beskrevet i Utskiftningsforretninger eller Skylddelingsforretninger.

Kopi av disse dokumentene får en ved henvendelse til Statsarkivet i Stavanger Adr: Bergelandsgt. 30. 4012 Stavanger. Tlf. 51501260 eller

Kontakt oss

{text} {text}

Utskrift