Oppmåling

Lokal beskrivelse

Oppmålingsseksjonen har ansvar for utførelsen av følgende arbeider etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven. For oversikt over tjenester, klikk her.

Ansvarsområder:

  • Oppmåling av nye eiendommer, tilleggsarealer, grensejusteringer og utstedelse av målebrev.
  • Kartforretning over eldre og uklare eiendomsgrenser.
  • Påvisning av eiendomsgrenser.
  • Eiendomsopplysninger.
  • Ajourhold av Matrikkelen og digitalt eiendomskart.
  • Behandling av seksjoneringssaker og tinglysing.

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift