Renovasjon

Husholdningsavfall

Renovasjonen i Haugesund kommune ble f.o.m. 01.01.2007 overtatt av HIM IKS. (Haugaland Interkommunale Miljøverk)

HIM kan kontaktes på telefon 52 76 50 50 eller på www.him.as

Private husholdninger:
Kontakt HIM dersom du

  • ikke har mottatt tømmekalender
  • opplever manglende tømming
  • ønsker å endre størrelse på konteinere
  • har spørsmål om avstand for konteinere
  • har andre spørsmål om renovasjonen

Næringskunder: Ta direkte kontakt med HIM

Åpningstider på Årabrot Miljøpark:

Se nettside: www.him.as 

Næringsavfall">

Næringsavfall">Næringsavfall

Farlig avfall

Veiledning for farlig avfall for offentlig og private bedrifter >>>

Farlig avfall er svært skadelig for miljøet.  Det er derfor viktig å sortere ut det farlige avfallet for å sikre riktig etterbehandling.  Dersom en bedrift genererer/produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall mer enn 1 kg i året, må bedriften levere avfallet til et godkjent mottak hvert år.

Miljødirektoratet stiller krav om elektronisk deklarering på farlig avfall. Det må gi nok opplysninger om avfallet ved innlevering, slik at mottaker av avfallet kan behandle det på riktig måte.

Fokusområder er:

  • farlig avfall innen bygg og rehabiliterings arbeid
  • miljøgifter i vinduer og terrassedører
  • grønt trykkimpregnert og brunsvart treverk som inneholder miljøgifter (krom, kobber og Arsen)
  • mur og betong (særlig det som er produsert før 1975 pga. store mengder PCB)
  • ulike isolasjonsmaterialer som inneholder miljøgifter som eksempel bromerte flammehemmere

HIM kan være behjelpelig med både rådgivning og elektronisk avfallsdeklarasjon dersom vi har blitt gitt elektronisk fullmakt til å gjøre det på kundens vegne.

Kontakt kundesenter for næring på  52 74 50 60 –  eller via e-post til: 

Kontakt HIM">

Kontakt HIM">Kontakt HIM

Utskrift