Rusken

Rusken

Rusken er Haugesund kommune sin satsing på en ren, attraktiv og trivelig by.
Gjennom ruskens aktiviteter, kan alle byens innbyggere, bidra til å gjøre Haugesund mer ryddig og ren.

Det er dette ruskens slagord handler om
- sammen om en ren by -
Sammen rydder vi lekeplasser, friområder, langs gang-/turveger, badeplasser, balløkker, strandsoner mv.

Tiltaket er et samarbeid mellom velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager, enkelt personer mv, og Haugesund kommune ved Teknisk enhet

Bli med på vårdugnad

Hvordan gjør vi det?

 1. Skoler, barnehager, lag og foreninger m.fl. rydder søppel i de offentlige rom (friområder, friluftsområder, lekeplasser, aktivitetsarealer osv.). Avfallet sorteres ved rydding. Plast, papir og lignende samles i blanke sekker, større ting legges i hauger.

 2. Organisk materiale som trevirke, paller og lignende samles i egne hauger. Vi fjerner ikke organisk materiale i grøntområdene, da dette har betydning for det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen.
  Transport må avtales før ryddeaksjonen starter!

 3. Jernskrot og annet metall, samles også i egne hauger. Miljøfarlig avfall, som f.eks. bilbatterier og sprøyter bør få ligge i ro og meldes til kommunens kontaktpersoner.
  Transport må avtales før ryddeaksjonen starter!

 4. Sand og grus langs murer og på fortau feies ut i rennestein. Teknisk enhet ved seksjon veg, feier opp sand/grus.
  Avtale om feiing må avtales på forhånd!
  NB. Må ikke fylles i sekker.

Bie

Avfallssekker og transport

Avfallssekker kan hentes på Teknisk enhet (driftsbygget), Jovegen 90 eller på servicesenteret i Kirkegata 85 (mellom kl. 09.00 - 15.00).

Transport må avtales med teknisk enhet minimum 5 dager før ryddeaksjon/feiing!

Kosting

Hvem kan delta?

Velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager, idrettslag og andre kan avholde ryddeaksjon når de selv ønsker, gjerne flere ganger i året.

Hold Norge rent

Kontakt

Kontaktpersoner ved innsamling av avfall og feiing

Åse Karin Fjellving
Telefon 52 74 45 50
E-post: 

Vegard Forberg
Telefon 52 74 33 03
E-post: 

Les mer om park- og friluftsseksjonen >>>

Bie

Hva Rusken ikke er

Loftsrydding, kjellerrengjøring eller rydding av "overskuddsmateriell" i garasjen.

Rydding av greiner, kvist, busker, ugras og lignende fra hager og friområder.

Bie

Utskrift