Skjøtselsavtaler

Parkavdelingen tilbyr velforeninger skjøtselsavtaler.  Avtalen omhandler drift og skjøtsel av friområder, aktivitet- og nærmiljøanlegg.

Avtaler kan inngås for arealer/anlegg som ligger innenfor velforeningens "område" og er i kommunal eie eller har kommunalt driftsansvar. Hovedregelen er at avtalene varer i 2 år.  Annen avtaleperiode kan i spesielle tilfeller aksepteres.

Eksempler på oppgaver tilknyttet skjøtselsavtaler:

 • Renhold og tilsyn av anlegg/område.
 • Beising/maling av benker, bord, levegger og annet lekeplassutstyr.
 • Klipping av plener og andre grasarealer.
 • Årlig rydding/beskjæring av kratt mv.
 • Ettersynsprogram for lekeplassutstyr

Hva bidrar kommunen med?

 • Maling/beis
 • Avfallssekker
 • Penger
 • Rådgivning

Krav til velforeningen:

 • Avtalen må godkjennes av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte
 • Velforeningen må være medlem av VFU og ha betalt kontingent
 • Mislighold av avtalen kan medføre karantenetid for inngåelse av nye avtaler

Utskrift