Kommunale boligtomter

Kontakt oss

Enhet for bolig, bygg og eiendom er de som formidler salg av ledige kommunale tomter til boligformål og til næringsvirksomhet. De skal tilrettelegge for boligbygging og boligutbedring gjennom planlegging og tilstrekkelig forsyning av byggeklare tomter. Haugesund kommune har for tiden to utbygningsområder. Nordover fra Bleikemyr og østover i Skåredalen.

Kontaktinformasjon:

Kommunale boligtomter
rådgiver Randi Bugge Stange, tlf. 52 74 35 17 
e-post:

Besøksadresse
Bolig, bygg og eiendom
Kirkegata 95
5528 Haugesund

Postadresse
Bolig, bygg og eiendom
Postboks 2160
5504 Haugesund

Telefon
52 74 35 00

 

Tomter Sveiven II

Haugesund kommune har for salg eneboligtomter på feltet Sveiven II i Skåredalen. Tomtene har en gjennomsnittsstørrelse på ca. 700 m². Søknadene om å kjøpe tomt blir behandlet fortløpende. 

Dokumenter:

Tomter Tornesvatnet nord

Haugesund kommune har for salg mange flotte tomter på tomtefeltet Tornesvatnet nord. Oversikt over ledige tomter finner du her. Søknadene blir nå behandlet fortløpende. 

Haugesund kommune ved eiendomskontoret, la ut høsten 2014 27 eneboligtomter på feltet Tornesvatnet nord i nordre bydel for salg. Tomtene har en gjennomsnittsstørrelse på ca. 700 m². De nye kommunale tomtene som nå er lagt ut nord i Haugesund kommune – har flott utsikt over Tornesvatnet. 

Dokumenter:

Tomter Tømmerdalen nord

Haugesund kommune har for salg eneboligtomoter på feltet Tømmerdalen nord, i Skåredalen. Tomtene har en gjennomsnittsstørrelse på 560 kvadratmeter.

Tildeler fortløpende...

Dokumenter:

pdf Ledige tomter Tømmerdalen nord - Skåredalen >>>
RL 1655 reguleringsbestemmelser - Tømmerdalen >>>
RL 1309 reguleringsbestemmelser - Tømmerdalen >>>
I tillegg til tomteprisen i Tømmerdalen nord kommer >>>
pdf Kartoversikt over tomtene i Tømmerdalen nord >>>

In English

Municipal residential lots

The unit for housing, construction and real estate is responsible for coordinating the sales of available municipal lots for residential and commercial purposes. They shall facilitate housing construction and housing improvement through planning and an adequate supply of construction-ready lots. Haugesund municipality currently has two development areas: To the North from Bleikemyr and to the East in Skåredalen.

Contact us:

Adviser Randi Bugge Stange, telephone 52 74 35 17
E-mail:

Street address:
Kirkegata 95

Forms and documents

Lots Sveiven II

Haugesund municipality has lots for single-family homes for sale at the field Sveiven II in Skåredalen. The lots have an average size of approx. 700 m². Applications to purchase lots are processed on a continuous basis. For more information, contact housing, building and property: Randi Bugge Stange, tel. 52 74 35 17, or send an e-mail to

Documents:

 

Lots Tornesvatnet North

Haugesund municipality has several beautiful lots for sale on the field Tornesvatnet North. Overview of available lots can be found here. Applications are now processed on a continuous basis.

The property office at Haugesund municipality released 27 lots for single-family homes, in the North of Tornesvatnet in the northern district, for sale in the autumn of 2014. The lots have an average size of approx. 700 m². The new municipal lots, now available in the North of Haugesund municipality, have a great view of Tornesvatnet.

Documents:

 

Lots Tømmerdalen North

Haugesund municipality has lots for single-family homes for sale on the field Tømmerdalen North, in Skåredalen. The lots have an average size of 560 square metres.

Allocated on a continuous basis ...

Documents:

Available lots Tømmerdalen North - Skåredalen >>>

RL 1655 regulatory provisions - Tømmerdalen >>>

RL 1309 regulatory provisions - Tømmerdalen >>>

Additions to the lot price in Tømmerdalen North >>>

pdf Map of the lots in Tømmerdalen North >>>

Lots Tømmerdalen North

Utskrift