Utleie - gymsaler, idrettsanlegg, lokaler i kulturhus og basseng

Gymsaler og idrettsanlegg

Søknadsskjema:

pdf Søknadsskjema for bruk av gymsaler  

pdf Søknadsskjema for bruk av haller  

pdf Søknadsskjema for bruk av haller under arrangementer inne  

pdf Søknadsskjema for arrangementer ute

pdf Søknadsskjema for bruk av haller i mai/juni  

Søknadsskjema alle saler/haller og rom 2020 - 2021.xls (Excel)

Retningslinjer ved fordeling av treningstider i Haugesund kommune

Søknadsskjema sendes på  E-post, eller via post til:  Haugesund kommune, Kultur, idrett og frivillighet, avdeling for idrett, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Idretten i Haugesund er stor. Idretten er en viktig arena for mange barn, unge og voksne hvor sosial tilhørighet, mestring, trivsel og glede er viktige ingredienser. Haugesund kommune ønsker å legge til rette for at flest mulig får tilgang til idrettsanlegg og får den treningstiden de har behov for. Dessverre er ikke alltid tilgangen til idrettsanlegg lik ønskene og behovene til treningstider.

Fordeling av treningstider og arrangementer i kommunens innendørs idrettsanlegg skjer en gang i året, med søknadsfrist den 20. februar for påfølgende skoleår.  Tildelingen gjelder for et skoleår om gangen, og trer i kraft ved skolestart og går ut april det påfølgende året.  Haugesund ishall har noe kortere sesong og rammetiden for idrett kan variere fra år til år.  I skoleferier bortfaller tildelt tid.

På våre utendørsanlegg avholdes det et fordelingsmøte mellom alle brukerklubbene medio mars hvert år.

Alle som får tildelt brukstid plikter å stille på et informasjonsmøte før oppstart av sesongen hvor en vil gjennomgå låneavtaler for anleggene, brann- og rømningsrutiner samt andre avklaringer i forhold til bruk.  

Hvem kan søke:

  1. Idrettslag tilknyttet Haugesund idrettslag
  2. Frivillige organisasjoner tilknyttet Haugesund kommune
  3. Særkretser for avvikling av turneringer/seriespill/stevner
  4. Andre søkere vil bli vurdert særskilt

Søknadsfrister:

  Treningstider innendørs:  20. februar 
  Treningstider utendørs: Fordelingsmøte medio mars hvert år 
  Arrangementer: 20. februar

Tilgjengelige anlegg:

Idrettshaller:

Haraldshallen flerbrukshall - 4 saler
Turnhallen flerbrukshall - 3 saler
Skåredalen idrettshall - 4 saler
Skåredalen flerbrukshall - 1 sal
Karmsundhallen - 3 saler (Fylkeskommunal hall)
Vardafjellhallen - 4 saler (Fylkeskommunal hall)

Gymsaler på skolene:
Austrheim, Gard, Hauge, Solvang, Lillesund, Rossabø og Håvåsen skoler.

Anlegg for kampsport:
Tilfluktsrom "HEST" ved Lotheparken
Tilfluktsrom i Haraldshallen.

Ishaller: Haugesund Ishall

Svømmehaller:
Haraldshallen svømmehall 25 x 12,5 meter - 6 baner
Håvåsen svømmebasseng 12,5 x 8,5 meter

Leiepriser trening og avvikling av seriespill/stevner:

Frivillige organisasjoner
Alle frivillige organisasjoner tilknyttet Haugesund kommune har fri leie av idrettsanlegg til trening og terminfestede kamper/stevner innenfor kjernetiden. 

Vennegjenger, bedrifter og andre
For vennegjenger, bedrifter (som ikke er en del av Rogaland bedriftsidrettskrets) og andre tilkommer det en treningsavgift på kr. 200,- pr. time for leie av gymsaler.

Leiepriser arrangementer
Alle arrangementer som ikke er terminfestede må påregne en arrangementsavgift på til enhver tids gjeldende prislister. Det vil bli skrevet en leieavtale mellom utleier og leietaker. 

Arrangementer skal fortrinnsvis avholdes innenfor kjernetiden i hallene. Arrangementer som strekkes utover kjernetiden må avklare dette på forhånd med idrettsenheten og må påregne å dekke overtidskostnadene for driftspersonell.

Kontaktinformasjon:

Kultur idrett og frivillighet, avdeling idrett telefon 52 74 33 96 / 52 74 33 97.  

Svømmebasseng

Havnaberg Frisklivssentral:
Her finner du informasjon om utleie av basseng ved Havnaberg Frisklivssentral.  

Svømmehaller:
Haraldshallen svømmehall 25 x 12,5 meter - 6 baner
Håvåsen svømmebasseng 12,5 x 8,5 meter

Kontakt: Idrettsenheten, tlf. 52 74 34 60 / 52 74 34 61.

Bruk av haller

Her finner du oversikt over hvem som bruker hallene til kommunen i løpet av inneværende år. Bruk av hallene er basert på søknad om bruk til kommunen. Du finner også kontaktinformasjon til personer i de ulike lag og foreninger. 

Utskrift