Radon

Radongass er en usynlig og luktfri radioaktiv edelgass som er lettere enn luft. Ved innånding kan gassen feste seg i luftveiene og være helsefarlig. 

Må jeg måle radon i huset mitt?
Strålevernforskriften stiller krav til radonkonsentrasjon i skoler, barnehager og utleieboliger, men ikke krav til boligen din. 
Her kan du lese mer om regler for måling i utleieenheter (pdf)

Hva gjør jeg for å få tatt en måling?
Ta kontakt med et firma som kan gjøre dette for deg. 

Har du blitt oppringt av selgere som sier at kommunen pålegger alle å utføre radonmålinger?
Dette er ikke riktig. I følge den nye forskriften fra Statens strålevern anbefaler man å utføre radonmålinger, men det er kun pålagt i utleieenheter.

Hva sier målinger i Haugesund?
På nettsidene til Norges Geologiske undersøkelser (NGU) finner du et oversiktskart over områder med radon på Vestlandet. Her vil du se at noen områder i Tysvær kommune viser høye verdier av Radon. Her kan du lese mer om anbefalte grenseverdier for radon i inneluft.

Hvorfor måle radongass om vinteren?
Radongass siver inn i hus nedenfra og om vinteren lufter man sjeldner. I tillegg kan vedfyring lage undertrykk i hus, og mer gass kan trekkes inn. 

Hva gjør du dersom radonnivåene er for høye?
Les mer om tiltak på Statens stråleverns nettsider.  

Radonsikring er obligatorisk i nybygg 
I byggteknisk forskrift
 av 01.07.10 er radonsikring obligatorisk.

Hvem kontakter jeg i Haugesund kommune?
I kommunen er det Teknisk enhet som har mest kunnskap om radonverdier innenfor kommunegrensen. 

Utskrift