Tinglysing

Lokal beskrivelse

Tinglysingen ble fra 1. januar 2009 etablert som egen divisjon i Statens kartverk.

Ved kontoret i Hønefoss er ekspedisjonen åpen hver virkedag fra kl 09.00 til kl 14.00

Tlf. 32 11 88 00 mellom kl.09.00 - kl.14.00

Kontakt oss

Statens kartverk
3507 Hønefoss

Telefon 32 11 81 00
Telefaks 32 11 81 01

Epost -

Utskrift