Tinglysing

Lokal beskrivelse

Tinglysingen ble fra 1. januar 2009 etablert som egen divisjon i Statens kartverk.
Her finner du informasjon om tinglysing på Statens kartverk sine nettsider >>>

Tlf. 32 11 88 00 (Statens kartverk)

Kontakt oss

Statens kartverk
3507 Hønefoss

Telefon 32 11 81 00

Epost -

Utskrift