Avløpshåndtering

Lokal beskrivelse

Teknisk enhet har ansvar for planlegging, nyetablering, drift og vedlikehold innenfor vann og avløp.

Arbeidsoppgavene til vann- og avløpsseksjonen er drift, prosjektering, utbygging og vedlikehold av vannforsyningen og avløpsanlegg i Haugesund. Her inngår bl.a. overvåking og kontroll av vannkilde og nedbørsfelt, overvåking av nettvann, lekkasjesøking, sanering av dårlige ledninger, samt årlig rengjøring av ledningsnett og bassenger.

I tillegg kommer legging, desinfeksjon, tetthetsprøving og igangsetting av nye hovedvannledninger.

Les mer om Teknisk enhet her >>>

Kontakt oss

Teknisk enhet

Teknisk enhet
Postboks 2160
5504 Haugesund
Besøksadresse: Jovegen 90

Tlf. 52 74 30 00

Utskrift