Kemner

Kemneren eller skatteoppkreveren har ansvar for å kreve inn skatter og foreta utbetalinger etter anvisning. I nyere tid brukes betegnelsen også om tilsvarende stilling i fylkeskommunene, som kommunekasserer og fylkeskasserer.

Skatteoppkrever/kemner i Haugesund kommune er Frode Thorseth

Skattekontor/kemnerkontor

Besøksadresse:
Karmsundgata 192, (samme bygg som Skatteetaten - SkattVest)
5527 Haugesund
Besøkstid: 09.00 - 15.00

Postadresse:
Postboks 2161
5504 Haugesund

E-post:

E-mail:

Telefon: 52 74 30 00

 

Utskrift