Gatelys

Lokal beskrivelse

Haugesund kommune betaler for gatelyset på fylkesveger, kommunale veger og noen private veger innenfor kommunen. Strøm, nettleie og vedlikehold på armatur og lyspærer er en stor kostnad for Haugesund kommune, og ca en tredel av midlene til vedlikehold brukes til dette.

En stor del av gatelysene i Haugesund er gamle og burde vært skiftet ut, men dette koster penger.  Dette kan være forklaringen på at det noen steder er dårlig lys.

Haugaland Kraft AS foretar vedlikeholdet av gatelysene i Haugesund. De foretar vedlikehold av gatelysene 3 dager i uken i perioden fra 1. august til 1. april.

For å ivareta trafikksikkerheten best mulig innenfor de midlene vi har til drift av gatelys, foretar vi følgende prioriteringer av hvor det skal skiftes først:

  • flere lamper som er gått sammenhengende skiftes før enkle lamper
  • hovedveger foran boliggater
  • skoleveger foran andre veger

Vi setter pris på at publikum melder fra om feil på gatelys. Meld inn mørke gatelys til Haugaland kraft >>> 

Husk at reparasjoner foretas oftest om dagen og da er alle lysene skrudd av ved hjelp av fotoceller. Ved å oppgi adresse så nøyaktig så mulig og aller helst stolpenummeret, blir det lettere å finne rett stolpe for de som er ute. Tusen takk!

Kontakt oss

{title}

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

KORONAVIRUS

Vi gjør oppmerksom på at åpningstidene for tjenestene kan være endret.
Kontaktopplysninger og informasjon fra tjenesteområdene >>>

Servicesenteret har Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr., postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

Fornavn / mellomnavn*Fornavn og mellomnanv
Telefon/Mobil*Telefon/Mobil
Etternavn*Etternavn
E-post *E-post
Hva gjelder din henvendelse?
SEND

{title}

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

KORONAVIRUS

Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.
Åpningstid: mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Normal åpningstid: 09.00 - 15.00 

 

Utskrift