Åpen spørretime i bystyresalen

Målet med «Åpen spørretime» er å gi deg som innbygger og bruker av kommunale tjenester mulighet til å stille spørsmål til bystyret i Haugesund kommune ved ordfører. Dette er en direkte kommunikasjon med bystyret, og innbyggerne vil få mer åpenhet om kommunale forhold og støtte politikernes ombudsrolle. Du kan stille spørsmål ved pågående planlegging, saker som er under forberedelse/vurdering av administrasjonen, politiske/kommunale utvalg eller arbeidsgrupper.

Du kan ikke stille spørsmål i saker som er unntatt offentlighet eller saker som er underlagt taushetsplikten.

Medinnflytelse
Åpen spørretime i forkant av alle ordinære møter i bystyresalen gir byens innbyggere mulighet til direkte kommunikasjon med bystyret og større åpenhet vedrørende kommunale forhold. Forhåpentligvis vil dette øke interessen for lokalpolitikk og gi økt forståelse for kommunale prosesser. Bystyre og administrasjonen vil kunne få mange viktige innspill i pågående prosesser, og gi byens innbyggere større grad av medinnflytelse.

RETNINGSLINJER FOR ÅPEN SPØRRETIME FINNER DU HER >>>

Litt nede på hovedsiden på kommunens nettportal er det lagt inn en knapp som heter "Politikk". Trykker du på denne kommer du til en side som tar for seg det meste av den politiske organiseringen i Haugesund. Her finner du en lenke med navnet "Åpen spørretime". Her blir det lagt inn et elektronisk skjema der byens innbyggere kan sende inn sine spørsmål. Spørsmålene blir mottatt av formannskapssekretær Eli Håland og videreformidlet til ordfører og andre det måtte angå.

Har du spørsmål til bystyret i Haugesund kommune? Fyll ut skjemaet under og send det inn.

Fødselsdato
Fornavn*
Etternavn*
Adresse*
Postnummer*
Poststed*
Telefon
Mobil*
E-post *
Spørsmål stilles på vegne av
Hvilket spørsmål ønsker du å stille bystyret/ordføreren*
SEND

Utskrift