Vegbygging

Haugesund kommune ved teknisk enhet har hele tiden flere små og store vegprosjekter på gang.  Enheten er ansvarlig for drift- og vedlikehold av kommunens vegnett, torg, samt drift av kommunens lager og verksted. Dette omfatter 192 kilometer kommunal veg og 53 kilometer gang- og sykkelveg. I tillegg vedlikeholdes 16 kilometer riks- og fylkesveg etter avtale med Statens Vegvesen.

Teknisk enhet
Postboks 2160
5504 Haugesund
Besøksadresse: Jovegen 90
Telefon 52 74 30 00

Utskrift