Anna Knutsen f. Fostenes m/fl.’s Fond til utsmykking av Haugesund

(Fondet ble sammenslått i 2015 og følgende tidligere legater inngår her: Anna Knutsen f. Fostenes’ Fond til utsmykking av Haugesund, R.G. Haglands legat til Haugesunds by’s forskjønnelse og kulturelle formål innen byen og Skipsreder Kr. Høgh Hervigs legat).

Fondet skal gi støtte til utsmykking og forskjønnelse innen Haugesund by, i eller rundt rådhuset. Det kan også gis støtte andre passende steder utendørs i byen. Det kan være som støtte til skulptur eller kunstnerisk utsmykking av offentlige eller kommunale bygninger.

Utdeling finner sted etter søknad.

Ikke eget søknadsskjema.

Søknaden sendes:

eller:

Haugesund kommune 
Politisk sekretariat
postboks 2160 
5504 Haugesund

Utskrift