Gjeldsrådgivning

Lokal beskrivelse

Har du behov for økonomirådgivning/gjeldsrådgivning kan du ta kontakt med sosialtjenesten på NAV.

Formålet med kommunens økonomiske rådgivningstjeneste er å gi råd og praktisk bistand til innbyggere som trenger kontroll og styring med økonomien sin. Tjenesten er gratis og tilbys alle kommunens innbyggere som har behov for det. Økonomirådgiver forhandler med kreditorene på vegne av kunden, og henviser dessuten kunden videre til namsmannen dersom vilkårene for en gjeldsordning er til stede.

Ny rådgivningstelefon
800GJELD er et lavterskeltilbud som gjør økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig. Telefonen bidrar til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning. 800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen.

Det er gratis å ringe fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon, kan de ringe deg tilbake, slik at du slipper å betale for en lengre samtale.

Kontakt oss

Utskrift