Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjon tilbyr råd og veiledning til gravide og foreldre slik at du og barnet har det best mulig.

Vårt mål er å fremme foreldrenes og barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det lovpålagte innholdet i tjenesten er definert i Faglige retningslinjer for helsestasjons -og skolehelsetjenesten.

Jordmor følger deg i svangerskapet og helsestasjonen gir råd og veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets utvikling og trivsel. På helsestasjonen arbeider helsesykepleier, jordmor, lege, psykolog og fysioterapeut.

Arbeidet innebærer hjemmebesøk, helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt oppfølging og henvisning videre av barn og familier med spesielle behov.

Når helsestasjonen har fått melding om fødsel fra sykehuset, tar vi kontakt. Dersom du ikke hører noe fra jordmor eller helsesykepleier innen en uke etter hjemreise, vennligst kontakt oss.  

Helsestasjon for ammeveiledning har åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 - 13.30.  Kontakt din helsesykepleier eller jordmor for avtale eller send e-post til .

Følg helsestasjon 0 - 5 år på facebookside >>>

Følg jordmortjenesten på facebook >>>

Helsestasjonene i Haugesund

 

Haugesund kommune har tre helsestasjoner. Boligadressen din avgjør hvilken helsestasjon du tilhører.

Bleikemyr helsestasjon

Helsestasjonen ligger nord i byen, i samme bygg som Bleikemyr legesenter og Vaksineklinikken.

Vi har «Åpen helsestasjon/Drop-in» torsdag 13.00 – 14.30. Her kan du komme til helsestasjonen uten timeavtale, dersom du ønsker å veie barnet ditt eller har spørsmål.

Kontakt oss:

Telefon: 52 74 42 40

E-post: 

Besøksadresse: Myrullvegen 3, 5518 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Åpningstid: 
Mandag til fredag: 08.00 – 15.30

 

Rossabø helsestasjon

Helsestasjonen ligger sør i byen, i samme bygg som Legesenter Sør og Coop butikken, ved rundkjøringen i Spannaveien. Det er gode parkeringsmuligheter. 

Vi har «Åpen helsestasjon/Drop-in» onsdag 13.00 – 14.30. Her kan du komme til helsestasjonen uten timeavtale, dersom du ønsker å veie barnet ditt eller har spørsmål.

Kontakt oss

Telefon: 52 74 41 90

E-post: 

Besøksadresse: Austmannavegen 11, 5537 Haugesund

Postadresse: postboks 2160, 5504 Haugesund

Åpningstid: 
Mandag til fredag: 08.00 – 15.30

 

Sentrum helsestasjon

Helsestasjonen ligger i hjertet av byen, nær Servicesenteret og Rådhuset.

Vi har «Åpen helsestasjon/Drop-in» tirsdag 13.00 – 14.30. Her kan du komme til helsestasjonen uten timeavtale, dersom du ønsker å veie barnet ditt eller har spørsmål.

Kontakt oss:

Telefon: 52 74 41 10

E-post: 

Besøksadresse: Sentrum helsestasjon, Senter for barn og unge, Skåregata 101 inngang Kirkegata 100, 5528 Haugesund

Postadresse: Sentrum helsestasjon, Senter for barn og unge, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Åpningstid:
Mandag til fredag: 08.00 – 15.30

Les mer:

Amming

Helsestasjon for ammeveiledning

Forsterka ammeveiledning for kvinner bosatt i Haugesund. Du kan ta kontakt med oss direkte eller bli henvist av helsesykepleier/jordmor. Mer informasjon om amming finner du på ammehjelpen.no.

Sted: Sentrum helsestasjon (inngang fra Kirkegata 101)

Tid: mandag, onsdag, fredag kl. 10-13.30

For timebestilling ta kontakt på
Tlf: 52 74 41 10
e-post:

Nyttige lenker

Linker til diverse brosjyrer og annen informasjon 

Hjemmebesøk til alle familier med nyfødte barn

Hvordan du ammer ditt barn  : https://helsenorge.no/etter-fodsel/amming

https://ammehjelpen.no/

https://ammehjelpen.no/news/207/digital-brosjyre-hvordan-du-ammer-ditt-barn

Barns miljø og sikkerhet 0-6 mndr.     https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barns-miljo-og-sikkerhet-nar-barnet-skader-seg  =

« Din fantastiske baby»:   www.youtube.no

 «I trygge hender»: www.youtube.no

Bekkenbunnstrening: www.lommelegen.no

Foreldrehverdag : www.bufdir.no

3 til 5 uker

Barselgruppe ved jordmor og helsesykepleier med mulighet for nettverksetablering. Alternativt individuell avtale hos helsesykepleier ved ønske/behov.

6 uker

 Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier/lege.

Vaksine: Rotavirus

Vaksinasjons programmet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/

Når barnet ditt har feber: www.fhi.no

3 måneder

Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier.

Vaksine: Rotavirus, Pneumokokk, Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Polio, Haemophilus influenza type B og Hepatitt B

Gode råd om barn og søvn: www.apotek.no

4 måneder

Gruppesamling med fysioterapeut. Tema: motorisk utvikling 

Tema kosthold med helsesykepleier.

Se hva jeg ser-om barnets sosiale utvikling :    www.fhi.no

Mat og måltider for små barn  :   www.helsedirektoratet.no 

Barns motoriske utvikling fra 0-15 mndr:  www.youtube.com

5 måneder

Undersøkelse/veiledning ved helsesykepleier.

Vaksiner: Pneumokokk ,Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, polio, Haemophilus influenza type B, hepatitt B

Gode råd ved hard mage : www.apotek.no

6 måneder

Undersøkelse/veiledning ved helsesykepleier/lege

Barns miljø og sikkerhet 6 mndr -2 år: www.helsedirektoratet.no

Hvis ulykken er ute : www.giftinfo.no

Planter og forgiftninger:  www.helsedirektoratet.no

Barns miljø og sikkerhet/ når barnet skader seg :  www.helsedirektoratet.no

Alkovett : www.avogtil.no

8 måneder

Undersøkelse /veiledning ved helsesykepleier

10 måneder

Undersøkelse/veiledning ved helsesykepleier.

1 år

Undersøkelse /veiledning ved helsesykepleier/lege.

Vaksiner: Pneumokokk, Ddifteri, Stivkrampe, Polio, Haemophilus influenza type B, Hepatitt B

Små barn og skjermbruk : www.medietilsynet.no

www.matportalen.no

15 måneder

Undersøkelse/veiledning ved helsesykepleier.

Vaksine: MMR (meslinger, kusma og røde hunder)

18 måneder

Tilbud om undersøkelse/veiledning ved helsesykepleier

2 år

Undersøkelse/veiledning ved helsesykepleier/lege. Fokus på språk og utvikling

Vil få innkallingsbrev i posten

Barns miljø og sikkerhet 2-4 år : www.helsedirektoratet.no

Kosthold for barn og unge : www.helsenorge.no

Aktiviteter for barn i ulike aldre: www.helsenorge.no

4 år

Synsundersøkelse, hørselsprøve og språkvurdering ved helsesykepleier

Kosthold for barn og unge: www.helsenorge.no

Aktiviteter for barn i ulike aldre : www.helsenorge.no

Fortsettelse 4 år

Små barn og skjermbruk: www.medietilsynet.no  

Gode råd om barn og medier: www.barnevakten.no

Barns miljø og sikkerhet/ Når barnet skader seg: www.helsedirektoratet.no

Andre aktuelle tema/linker

Oversikt over småbarns foreldres rettigheter finnes på:  www.regjeringen.no

Tenner : http://www.happyteeth.no/filmprosjekt/det-andre-norske-prosjektet/8

I trygge hender: https://www.youtube.com/watch?v=uGZIzAOP36c

Gode råd for god reise:  https://www.fhi.no/publ/brosjyrer/gode-rad-for-god-reise-brosjyre/

www.voksneforbarn.no

Facebook: Helsestasjonene i Haugesund 0-5 år

In English

MATERNAL AND CHILD HEALTH CENTRE 0- 5 YEARS

Haugesund municipality has three Child Health Centres. Your place of residence determines which one you belong to. When a Child Health Centre receives notice of a delivery from the hospital, we’ll contact you. Should you not hear from us within a week after you’ve left the hospital, please contact us. At the Child Health Centre, you will find a public health nurse, midwife, doctor and a physical therapist.

The Child Health Centres offer home visits and individual consultations, “Open Health Centre”, maternity groups with a midwife and public health nurse as well as a group for four-month olds with a physical therapist. The Child Health Centre may refer you to PMTO as needed. PMTO is an abbreviation for “Parental Management Training – Oregon”. This is a service for families with children aged 3 – 12 experiencing negative day-to-day interactions. PMTO makes parents experts on their own child. Read more here.

Haugesund municipality has established the “Stafettlogg” (Relay Log), built upon closely involving the parents as soon as any causes for concern are uncovered. A Relay Log is established, with the consent of the parents, in which all measures are described, and responsibilities are shared and evaluated. Read more at “Stafettloggen”.

BLEIKEMYR CHILD HEALTH CENTRE

Welcome to Bleikemyr Child Health Centre! The Child Health Centre is situated in the Northern part of the town, in the same building as Bleikemyr Medical Centre and the Vaccination Clinic. Here you’ll find a public health nurse and a physician.

The Child Health Centre’s goal is to promote children’s physical, psychological and social health. The contents of the service, as defined by law, is defined in the Guidelines for Child Health Centres and School Health Services. The Child Health Centre provides guidance regarding children’s development and well-being.

The practices involve home visitation, health education, guidance, medical examinations, vaccinations, as well as follow-up and further referral of children and families with special needs. We have “Open Child Health Centre/Drop-in” Thursdays from 13.00 to 14.30. You may drop in without an appointment, should you wish to weigh your child, of if you have any questions.

Read more:

  • Overview of the regular schedule
  • Children’s vaccination programme

Please contact us if you are in need of extra follow-up in addition to the regular Child Health Centre services.

ROSSABØ CHILD HEALTH CENTRE

Welcome to Rossabø Child Health Centre! The Child Health Centre is situated in the Southern part of the town, in the same building as Legesenter Sør and the Coop grocery store, by the roundabout at Spannavegen. There are several opportunities for parking. Here you’ll find a public health nurse and a physician.

The Child Health Centre’s goal is to promote children’s physical, psychological and social health. The contents of the service, as defined by law, is defined in the Guidelines for Child Health Centres and School Health Services. The Child Health Centre provides guidance regarding children’s development and well-being.

The practices involve home visitation, health education, guidance, medical examinations, vaccinations, as well as follow-up and further referral of children and families with special needs. We have “Open Child Health Centre/Drop-in” Wednesdays from 13.00 to 14.30. You may drop in without an appointment, should you wish to weigh your child, or if you have any questions.

Read more:

  • Overview of the regular schedule
  • Children’s vaccination programme

Please contact us if you are in need of extra follow-up in addition to the regular Child Health Centre services.

SENTRUM (CITY CENTRE) CHILD HEALTH CENTRE

Welcome to the Sentrum (City Centre) Child Health Centre! This Child Health Centre is situated in the heart of the city, close to the Service Centre and the City Hall. Here you’ll find a public health nurse and a physician. The Child Health Centre’s goal is to promote children’s physical, psychological and social health. The contents of the service, as defined by law, is defined in the Guidelines for Child Health Centres and School Health Services.

The Child Health Centre provides guidance regarding children’s development and well-being. The practices involve home visitation, health education, guidance, medical examinations and vaccinations, as well as follow-up and further referral of children and families with special needs. We have “Open Child Health Centre/Drop-in” Tuesdays from 13.00 to 14.30. You may drop in without an appointment, should you wish to weigh your child, or if you have any questions.

Read more:

  • Overview of the regular schedule
  • Children’s vaccination programme

Please contact us if you are in need of extra follow-up in addition to the regular Child Health Centre services.

Utskrift