Helsestasjon for flyktninger

Lokal beskrivelse

Helsetilbud til flyktninger og familiegjenforente med flyktninger.

Flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Innholdet i tjenesten er definert i denne veilederen >>>

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier for flyktninger
Besøksadresse: Skåregata 101 (inngang fra Kirkegata 100 - dør med blomster på)
Postadresse:  Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon: 52 74 40 22

In English

REFUGEES AND ASYLYM SEEKERS – HEALTH SERVICES

Health services for asylum seekers, refugees and family reunified persons

Asylum seekers, refugees and family reunified persons residing or temporarily staying in Haugesund are entitled to the same necessary health and care services as everyone else residing in the municipality. The municipal health service shall ensure that refugees receive necessary somatic and psychological health care.

What the service entails is defined in this guide >>>

Contact information:

Public nurse for refugees
Street address: Skåregata 101 (entrance from Kirkegata)
Postal address: Senter for barn og unge, Sentrum helsestasjon, Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telephone: 52 74 41 10

Public nurse for asylum seekers
Street address: Skåregata 101- entrance from Kirkegata
Telephone: 52 74 40 21 or 52 74 40 22
Postal address: Senter for barn og unge, Sentrum helsestasjon, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Utskrift