Borgerlig vielse på rådhuset

Fra og med 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen. Da kan du gifte deg i Haugesund rådhus.

Tidspunkt for vielser

Haugesund kommune gjennomfører vielser torsdager og fredager i tidsrommet 11.00 – til 15.00. Det legges ikke opp til vielser på såkalte røde dager, eller på «inneklemte» dager. Seremonien vil foregå i seremonirommet/biblioteket i Haugesund rådhus. Har du ønske om vielse andre dager, må dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

Det er også mulighet for å leie bystyresalen som seremonirom. 

Pris (Gebyrregulativ)

Bosatte i Haugesund kommune

  • vigsel i seremonirom i kontortiden 0,-
  • vigsel i bystyresalen i kontortiden 1 500,-

Bosatte i andre kommuner

  • vigsel i seremonirom I kontortiden 1 000,-
  • vigsel i bystyresalen i kontortiden 2 500,-

Kontakt

Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Haugesund kommune på e-post  eller telefon 52 74 30 00.

Erklæring og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Haugesund kommune v/politisk sekretariat, postboks 2160, 5504 Haugesund eller leveres på rådhuset senest to uker før vielsen. 

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Her finner du skjema og veiledning til borgerlig vielse >>> 

Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10 - 15 minutter. En vigsler står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsler dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler, vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed om dette før  seremonien starter. Ringene settes på når vigsler har erklært dere som ektefolk. Vigsler sier fra når ringene kan utveksles. Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale.

 Borgerlig vielse -  illustrasjonsfoto

Utskrift