Serveringsbevilling

Et serveringssted er et sted der det foregår servering av mat og/eller drikke. Alle som vil drive serveringssted skal ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Daglig leder for bevillingen skal ha bestått etablererprøven.

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Dette må du gjøre før du søker om serveringsbevilling

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden

 • firmaattester for alle selskapene som er involvert i driften av serveringsstedet 
 • skatteattest for alle som er involvert i driften av serveringsstedet 
 • skisse over serveringsstedet innendørs og utendørs
 • dokumentasjon på daglig leders tilknytning til serveringsstedet
 • dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
 • bekreftelse på registrering hos Mattilsynet
 • overdragelsesavtale (ved overdragelse av eksisterende virksomhet)
 • andre vedlegg / opplysninger

Før du søker om serveringsbevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer som har bestått etablererprøven.

Ved Servicesenteret kan du avlegge følgende prøve:

Prøven avholdes onsdager og torsdager kl 13.00. Det bestilles time i forkant på telefon 52 74 30 00.

Slik søker du serveringsbevilling

Du søker om serveringsbevilling via skjema under 

pdf Søknad om serveringsbevilling >>>

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

 • Saksbehandlingstiden for søknader om serveringsbevilling er normalt en til to måneder.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
 • Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, brannvesenet, skatteetaten og kemneren.
 • Søknaden behandles administrativt.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00
E-post:  

Utskrift