Ansvarlig vertskap

Om ansvarlig vertskap

Ansvarlig vertskap handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. I Haugesund kommune er det satt som vilkår for en skjenkebevilling at bevillingshaver holder eller deltar på Ansvarlig vertskapskurs.

Haugesund og Karmøy kommune samarbeider om å arrangere kurs i Ansvarlig vertskap. Alle bevillingshavere med deres styrere og stedfortredere inviteres til kurs hvor programmet ofte omhandler lovverk, tolkning av overstadig beruselse, og hvordan kommune, politi og kontrollinstans arbeider opp mot næringen som skjenker alkohol.

Ansvarlig vertskap

Kontaktinformasjon

Servicesenteret
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00
E-post:  

In English

Responsible hosting is about contributing to a safe and enjoyable nightlife by not serving alcohol to minors or obviously intoxicated guests. In Haugesund municipality, a condition for an alcohol license is to arrange or attend a Responsible Host course.

The municipalities of Haugesund and Karmøy collaborate on arranging courses in Responsible hosting. All licensees with their managers and deputies are invited to courses where the program often deals with legislation, assessment of excessive intoxication, and how the municipality, police and the supervisory authority work in relation to the alcohol-serving industry.

Contact information

Servicesenteret
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telephone: 52 74 30 00
E-mail:
 

Ansvarlig vertskap

Utskrift