Avvikling av virksomhet

Haugesund kommune holder oversikt over aktive bevillinger innen både salg, skjenking og servering.

Alle bevillingshavere skal melde fra til kommunen dersom driften opphører og virksomheten legges ned. Utregning av eventuelle gebyr for omsetning vil bli utregnet ut fra dato for avvikling.

Kommunen er ansvarlig for å melde fra til politiet, skjenkekontroll og omsetningsrapportering.

Bevillingshaver er selv ansvarlig for å melde fra til sine samarbeidspartnere.

Bruk følgende skjema for å melde fra om avvikling av virksomhet:  pdf Melding om avvikling av virksomhet

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Utskrift