IA - virksomhet

Haugesund kommune er en IA-bedrift som betyr av kommunen arbeider for et inkluderende arbeidsliv. Det er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det er mange fordeler med å bli IA-virksomhet.

En IA-avtale består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen er mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den lokale samarbeidsavtalen er mellom NAV Arbeidslivssenter og virksomheten, både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Virksomheter som har avtale kan kalle seg IA-virksomheter og får tilgang på ressurser og bistand fra NAV.

Fordeler med å bli IA-virksomhet  

IA-virksomheter får en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret. Kontaktpersonen veileder ledere, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide målrettet og resultatorientert for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass, og sørger for at virkemidler fra NAV blir satt i verk.

IA-virksomheter 

  • kan søke om forebyggings-og tilretteleggingstilskudd for å forebygge sykdom 
  • kan få tilbakebetalt deler av utgifter til bedriftshelsetjeneste - BHT honorar - i forbindelse med tilrettelegginger på arbeidsplassen
  • har utvidet egenmeldingsordning for ansatte

Les mer om hva arbeidslivssenteret kan bidra med samt kontaktinformasjon. Se også nyttig info under Relatert informasjon.

Utskrift