NoRoSun skjenke- og salskontroll

Skjenkekontrollene i Haugesund kommune blir utført av NoRoSun Skjenke- og salgskontroll. NoRoSun er et interkommunalt samarbeid mellom Haugesund, Bokn, Vindafjord, Etne, Karmøy, Sveio, Tysvær og Sauda. Sauda er vertskommune og har dermed ansvaret for skjenke- og salgskontrollene i alle medlemskommunene.

Alle salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres minst én gang i året. I hver medlemskommune skal det gjennomføres kontroller tilsvarende 3 x antall salgs- og skjenketillatelser, og dermed får større skjenkesteder flere kontroller enn minstekravet. Brudd på alkoholforskriften resulterer i et bestemt antall prikker.

Dersom et salgs- eller skjenkested får til sammen 12 prikker på en toårsperiode blir salgs- eller skjenketillatelsen trukket tilbake i én uke. Alvorlige brudd kan føre til permanent inndragelse av tillatelsen.

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Utskrift