Endring av styrer og stedfortreder

Det skal til enhver tid være en godkjent styrer og stedfortreder ved skjenke-/salgsstedet. Personen må være over 20 år og må kunne dokumentere bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Personen kan som hovedregel ikke være styrer eller stedfortreder flere steder samtidig.

Noen ganger skjer det utskiftninger, og det er behov for å få godkjent en ny styrer/stedfortreder. Endringen skal søkes inn til bevillingsmyndighet med en gang.

Dette må du gjøre for å få godkjent din nye styrer/stedfortreder

  • send inn søknadsskjema med endringer
  • legg ved kopi av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven

Saksbehandlingstiden er normalt 2 – 3 uker.

Endring av styrer og stedfortreder for salgsbevilling eller skjenkebevilling

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Kontaktinformasjon

Servicesenteret
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00
E-post:

 

Utskrift