Utvidelse av skjenkeområde - skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning

I Haugesund kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5 om "Enkelt bestemt anledning" står det følgende:
«Bevillinger for en enkelt bestemt anledning eller for en bestemt del av året gis ikke.  En eksisterende alminnelig bevilling kan i forbindelse med arrangementer utvides til å gjelde på et annet sted (inkludert skjenkebevilling til båter og utvidelse av skjenkearealet)."

"Det kan gis bevilling for båter/skip såfremt de kan dokumentere at de har statlig skjenkebevilling, har etablert servering med bar, har egen skjenkestyrer og stedfortreder, samt er egen bevillingshaver med bevilling etter alkoholloven."

Utvidelse av skjenkeområde 
Dette betyr at du som bevillingshaver kan søke om å flytte bevillingen til et annet område.

Enkelt anledning
Bevillingshavere på båter/skip kan søke om enkelt bestemt anledning. Prisen for skjenkebevilling for en enkelt anledning er kr 580,- pr. dag. 

Søknaden skal sendes til Haugesund kommune i god tid før arrangementet, og senest 4 - 8 uker i forveien.
Alle søknader blir sendt til politi og brannvesen for uttalelse.   pdf Se dokumentasjonskrav fra brann >>>

 Søknadsskjema for utvidelse av skjenkeområde >>>

 Søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning >>>

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Kontaktinformasjon

Servicesenteret
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00
E-post: 

Utskrift