Salg, skjenke- og serveringstider

Det er eier eller driver som selv bestemmer når butikken eller salgs-/serveringsstedet skal åpne og lukke. Det er derimot kommunen som definerer tidspunkt for skjenking og salg av alkohol.

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Skjenking
I Haugesund kommune er det definert tre ulike typer skjenkebevillinger som har ulike skjenketider

alminnelig bevilling: 11.00 – 01.00
nattklubb-bevilling: 22.00 – 03.00
hotell-bevilling: 11.00 – 03.00

Det er etter alkoholloven tillatt å holde åpent en halv time etter skjenkestedets angitte skjenkestopp.

Den skjenke- og åpningstid som gjelder for skjenking inne, gjøres også gjeldende for skjenking ute. Jf. alkoholpolitiske retningslinjer punkt 11.

Sildajazzen
List over samarbeidende utesteder presenteres av Sildajazzen og Filmfestivalen, og skal godkjennes i utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester hvert år.
De utesteder som inngår samarbeid med Sildajazzen og Filmfestivalen kan utvide sin skjenketid til klokken 03:00. Utvidelsen gjelder også uteserveringen.

Salg
Det er opp til den enkelte kommune å fastsette tider for salg av alkohol i butikk. I Haugesund kommune er det innvilget makstid etter alkoholloven alle dager.

Det er ikke tillatt med ølsalg på søn- og helligdager. Det er heller ikke tillatt med ølsalg 1. og 17.mai.

Hverdager 08.00 – 20.00
Lørdager 08.00 – 18.00
Onsdager før skjærtorsdag 08.00 – 18.00
Påskeaften 08.00 – 18.00
Dagen før 1.mai 08.00 – 20.00
Dagen før 17.mai 08.00 – 20.00
Onsdag før Kristi Himmelfartsdag 08.00 – 20.00
Pinseaften 08.00 – 18.00
Juleaften 08.00 – 18.00
Nyttårsaften 08.00 – 18.00

Merk: dersom jul- eller nyttårsaften faller på en søndag, er det ikke tillatt med ølsalg.

 

 

 

Utskrift