Salg, skjenke- og serveringstider

Det er eier eller driver som selv bestemmer når butikken eller salgs-/serveringsstedet skal åpne og lukke. Det er derimot kommunen som definerer tidspunkt for skjenking og salg av alkohol.

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Skjenking
I Haugesund kommune er det definert tre ulike typer skjenkebevillinger som har ulike skjenketider

alminnelig bevilling: 11.00 – 01.00
nattklubb-bevilling: 22.00 – 03.00
hotell-bevilling: 11.00 – 03.00

Det er etter alkoholloven tillatt å holde åpent en halv time etter skjenkestedets angitte skjenkestopp.

Uteservering skal opphøre kl 01.00 uavhengig av hvilken type bevilling stedet har, ifølge alkoholpolitiske retningslinjer punkt 11. 

Sildajazzen
Under Sildajazzen er det anledning til å holde åpent lenger enn vanlig. Liste over samarbeidende utesteder presenteres av Sildajazzen, og skal godkjennes i helse- og omsorgsstyret for hvert år. 
De skjenkesteder som inngår samarbeid med Sildajazzen kan utvide sin skjenketid til kl 03.00 , også for uteserveringen.

Salg
Det er opp til den enkelte kommune å fastsette tider for salg av alkohol i butikk. I Haugesund kommune er det innvilget makstid etter alkoholloven alle dager.

Det er ikke tillatt med ølsalg på søn- og helligdager. Det er heller ikke tillatt med ølsalg 1. og 17.mai.

Hverdager 08.00 – 20.00
Lørdager 08.00 – 18.00
Onsdager før skjærtorsdag 08.00 – 18.00
Påskeaften 08.00 – 18.00
Dagen før 1.mai 08.00 – 20.00
Dagen før 17.mai 08.00 – 20.00
Onsdag før Kristi Himmelfartsdag 08.00 – 20.00
Pinseaften 08.00 – 18.00
Juleaften 08.00 – 18.00
Nyttårsaften 08.00 – 18.00

Merk: dersom jul- eller nyttårsaften faller på en søndag, er det ikke tillatt med ølsalg.

 

 

 

Utskrift