Skipsreder Kr. Høgh Herviks utdannelsesfond

Til elever som har tatt eksamen ved videregående skoler i Haugesund, fortrinnsvis til funksjonærutdannelse i rederinæring, fiskeri og handel, - i rekkefølge som her nevnt, - og/eller som stipendier for videre utdannelse av haugesundere uteksaminert ved Norges Handelshøyskole, - eller av ungdom som søker praktisk utdannelse i rederivirksomhet i utlandet.

Stipendiebeløp kr 30 - 35.000 fordelt på de kvalifiserte søkerne.

Søknadsfrist: 15. mars.

Søknaden sendes:
Haugesund Rederiforening, Boks 516, 5501 Haugesund

Utskrift