Anna Margrethe og O. J. Hanssens legat

Til støtte for handikappede og blinde i Haugesund og distriktet.

Spesielt til anskaffelse av hjelpemidler av enhver art, som ikke kan påregnes av det offentlige. Fortrinnsberettiget er søkere med vanskelig økonomi eller som mangler forsørger.

Søknadsfrist: ultimo mars/primo april.

Eget søknadsskjema fås hos:

O.J. Hanssen AS
Haraldsgata 147
5527 Haugesund

 

Utskrift